Trinn 4 BE/B96


Målene for trinn 4 er i hovedsak rettet mot elevens samhandling med andre trafikanter, risikoforståelse og selvinnsikt. Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last - klassene b kode 96, be, d1e, de og t og sikkerhetskurs på veg – klasse b kode 96 og be. Kurset i sikring og merking av last kan også tas på trinn 2 eller 3 når dette er mest hensiktsmessig og grunnleggende opplæring i lastsikring som beskrevet i trinn 2 er gjennomført.

 

Før det gis førerrett i klasse b kode 96 må all obligatorisk opplæring være innmeldt til statens vegvesen. Den obligatoriske opplæringen utgjør til sammen 7 undervisningstimer. Mange elever vil ha behov for flere timer for å nå målene for opplæringen.

I klasse be må eleven ha tilstrekkelig øving til å bestå førerprøven.

 

 

Trafikkopplæring

Hamang trafikkskole tilbyr trafikale grunnkurs, samt opplæring i følgende klasser: bil (b), bil med automatgir (b), lett motorsykkel (a1), mellomtung motorsykkel (a2), tung motorsykkel (a) og moped/scooter (am146).

 

Vi tilbyr også opplæring på a1 automat/125 ccm scooter.