Trinn 4


Målene i trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt, slik som i trinn 1.

En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen. Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse b, og består av til sammen 13 timer, fordelt på teoretiske og praktiske oppgaver.

 

Kurset skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom selvstendig øving på veg. Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok til å nå fram til hovedmålet for opplæring til førerkort klasse b. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole, øvingskjøring eller begge deler.

 

 

Trafikkopplæring

Hamang trafikkskole tilbyr trafikale grunnkurs, samt opplæring i følgende klasser: bil (b), bil med automatgir (b), lett motorsykkel (a1), mellomtung motorsykkel (a2), tung motorsykkel (a) og moped/scooter (am146).

 

Vi tilbyr også opplæring på a1 automat/125 ccm scooter.