Trinn 4 MC


Opplæringen i trinn 4 skal bringe eleven fram til hovedmålet, og er i stor grad rettet mot elevens risikoforståelse. Eleven skal gjennomføre obligatorisk sikkerhetskurs på veg for den aktuelle klassen. Den obligatoriske delen alene er vanligvis ikke nok til å nå fram til hovedmålet for opplæringen. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole og/eller annen øving. For klassene a1 og a2 er dette kurset på til sammen 5 timer, for klasse a 8 timer.

 

Obligatorisk kurs for utvidelse fra klasse a1 til a2: utvidelseskurset er på 2 timer hvor minst 1 time er praktisk kjøring. de praktiske øvingene gjennomføres ved at eleven kjører alene på motorsykkelen. I tillegg skal det gjennomføres sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (for klasse a2 og a) og sikkerhetskurs på veg for klasse a2. . obligatorisk kurs for utvidelse fra klasse a2 til a: utvidelseskurset er på minst 7 timer hvorav minst 4 timer er praktisk øving. Minst 2 timer benyttes til bevisstgjøring og planlegging, refleksjon og oppsummering. Undervisningen skal så langt det er mulig organiseres slik at kurset fremstår som en helhet for elevene. De praktiske øvingene gjennomføres ved at eleven kjører alene på motorsykkelen.

 

 

Trafikkopplæring

Hamang trafikkskole tilbyr trafikale grunnkurs, samt opplæring i følgende klasser: bil (b), bil med automatgir (b), lett motorsykkel (a1), mellomtung motorsykkel (a2), tung motorsykkel (a) og moped/scooter (am146).

 

Vi tilbyr også opplæring på a1 automat/125 ccm scooter.