Trinn 3 Bil


I trinn 3 er målene rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø.

Kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen inngår.

Ved avslutningen av trinn 3 skal eleven kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet.

 

Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring. Dette trinnet avsluttes også med en obligatorisk trinnvurderingstime – der eleven og læreren sammen vurderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på neste trinn. Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane, 4 timer, skal også gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3, før eller etter trinnvurderingen.

 

 

Trafikkopplæring

Hamang trafikkskole tilbyr trafikale grunnkurs, samt opplæring i følgende klasser: bil (b), bil med automatgir (b), lett motorsykkel (a1), mellomtung motorsykkel (a2), tung motorsykkel (a) og moped/scooter (am146).

 

Vi tilbyr også opplæring på a1 automat/125 ccm scooter.