Trinn 3 MC


Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære å beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen. Ved avslutningen av trinnet skal elevens ferdighet være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig. Opplæringen i trinnet består av ikke-obligatorisk individuell trafikal opplæring.

 

For klasse a1 inneholder dette trinnet også det obligatoriske kurset sikkerhetskurs i trafikk, og for klassene a2 og a det obligatoriske kurset i presis kjøreteknikk. Sikkerhetskursene gjennomføres mot slutten av trinnet. også dette trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime – der eleven og læreren sammen vurderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på neste trinn.

 

 

Trafikkopplæring

Hamang trafikkskole tilbyr trafikale grunnkurs, samt opplæring i følgende klasser: bil (b), bil med automatgir (b), lett motorsykkel (a1), mellomtung motorsykkel (a2), tung motorsykkel (a) og moped/scooter (am146).

 

Vi tilbyr også opplæring på a1 automat/125 ccm scooter.