Trinn 2 BE/B96


I trinn 2 skal eleven lære å mestre kjøretøyene rent kjøreteknisk, i hovedsak uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av opplæringen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om risiko ved å kjøre med tilhenger, lastsikring og sikkerhetskontroll.

 

Kunnskapen skal bl.a. gi eleven grunnlag for å kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyene. Det er ikke fastsatt minste timetall for undervisningen på dette trinnet. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger.

Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering. Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

 

 

 

Trafikk opplæring

Hamang trafikkskole tilbyr trafikale grunnkurs, samt opplæring i følgende klasser: bil (b), bil med automatgir (b), lett motorsykkel (a1), mellomtung motorsykkel (a2), tung motorsykkel (a) og moped/scooter (am146).

 

Vi tilbyr også opplæring på a1 automat/125 ccm scooter.