Trinn 2 Bil


I trinn 2 skal eleven lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. god kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. eleven skal tilegne seg kunnskap om kjøretøyet og føreransvaret i tillegg til grunnleggende kunnskap om mennesket og vegen. Det er ikke fastsatt et minste timetall for opplæringen i dette trinnet ut over grunnkurset og trinnvurderingen. omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring. Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering. eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

 

Trafikkopplæring

Hamang trafikkskole tilbyr trafikale grunnkurs, samt opplæring i følgende klasser: bil (b), bil med automatgir (b), lett motorsykkel (a1), mellomtung motorsykkel (a2), tung motorsykkel (a) og moped/scooter (am146).

 

Vi tilbyr også opplæring på a1 automat/125 ccm scooter.