Teoriprøven bil


Teoriprøven må du ta på en trafikkstasjon. i klassene a1, a2, a og b kan du ta teorien 6 måneder før du oppfyller alderskravet for praktisk førerprøve. For klasse am 146 må du være fylt 16 år før du kan ta teoriprøven, siden det for denne klassen ikke er en praktisk prøve. Før du kan ta teoriprøve, må du har levert søknad om førerkort. dette gjøres elektronisk via din side hos statens vegvesen. Etter at du har fått bekreftelse på e-post, kan du ta teorien.

 

Alle trafikkstasjoner har drop-in for teoriprøven. Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde, og synsattest fra optiker hvis du bruker briller eller linser. Du vil uansett bli bedt om å ta en enkel synstest før du tar prøven. Eventuell legeattest ved behov må leveres trafikkstasjonen i forkant.

 

Åpningstiden for den enkelte trafikkstasjon står på nettsidene til statens vegvesen. Du må svare riktig på 85 % av alle oppgavene for å bestå prøven. Dersom du kan dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt førerprøve.

Dette må du informere og søke om i god tid. Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve.

 

 

 

 

Trafikkopplæring

Hamang trafikkskole tilbyr trafikale grunnkurs, samt opplæring i følgende klasser: bil (b), bil med automatgir (b), lett motorsykkel (a1), mellomtung motorsykkel (a2), tung motorsykkel (a) og moped/scooter (am146).

 

Vi tilbyr også opplæring på a1 automat/125 ccm scooter.