Oppkjøring MC


Før du kan avlegge praktisk førerprøve må du tilfredsstille kravene til alder, vandel, obligatorisk opplæring, helse og syn som er fastsatt for den klassen du skal ta førerkort for. I tillegg må du også ha bestått den teoretiske prøven.

Hvordan foregår selve oppkjøringen?

Prøvestrekningen legges slik at du får mulighet til å vise dine ferdigheter under vekslende vei- og trafikkforhold. Du kjører i 55-60 minutter, og ruta du kjører er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute og sikkerhetskontroll du får. Under sikkerhetskontrollen vil du bli bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak dersom noe er feil. det legges vekt på at du skal kjøre selvstendig under prøven. Dette gjøres blant annet ved at sensor gir deg tilsigelser om hvor du skal kjøre. eks. «følg skilt til trondheim», eller «finn en egnet plass å snu». Tilsigelsene er de samme som de trafikklæreren gir deg i kjøretimene. du kan også bli bedt om å snu, parkere eller rygge under prøven.

 

Måten du gjør deg og kjøretøyet klar på før kjøring, og måten du setter fra deg kjøretøyet på, er også en del av prøven. Hvis du ønsker det og forholdene ellers ligger til rette for det, kan trafikklæreren din være med i bilen under prøven. men det vanligste er likevel at det bare er du og sensor som er med på turen.

 

Sensors vurdering

Sensor sitter i passasjersetet foran i bilen (klasse b og be), for alle a klassene kjører sensor egen følgesykkel etter, eller sitter bak på motorsykkelen. For klasse b96 er det ingen praktisk førerprøve. Under kjøreturen skal han eller hun vurdere din observasjon, tegngiving, plassering, fartstilpasning, trafikktilpasning, kjøretøybehandling og om du kjører miljøvennlig og økonomisk. Du må også kjøre på en måte som viser at du er forutseende, tar hensyn til andres behov og legger opp til samhandling med andre trafikanter. Han/hun vil sitte med et skjema og notere underveis. Det er viktig å huske på at det ikke trenger være negative ting som sensor noterer, så ikke bruk oppmerksomhet på om sensor skriver eller ikke. følg heller med på veien, og konsentrer deg om å vise hvor god du er til å kjøre. Du får beskjed om resultatet av prøven umiddelbart etter at den er avsluttet. Det er helhetsinntrykket som avgjør resultatet av førerprøven. Det vil si at mindre enkeltfeil alene ikke blir avgjørende, men har du gjort mange nok små feil kan det være nok til at sensor mener du må opp til ny prøve.

 

Prøven kan avbrytes og vurderes som ikke bestått hvis det oppstår en situasjon hvor sensor eller andre trafikanter må gripe inn for å unngå skade eller fare, og du selv skulle ha avverget situasjonen. Prøven kan også avbrytes hvis du overser et lyssignal, skilt eller veioppmerking, eller når din kjøring kan medføre fare i trafikken. Du vil alltid få en skriftlig tilbakemelding fra sensor uansett om du består eller ikke. Hvis du ikke har bestått må du vente 4 uker før du kan ta ny prøve. Står du, kan du juble og gå fra trafikkstasjonen med et midlertidig førerkort. Det ordentlige førerkortet kommer i posten etter noen dager.

 

Hvilke kjøretøy kan brukes under prøven?

Kjøretøy til førerprøven skal være godkjent av statens vegvesen. Det gir deg en ekstra trygghet å bruke et kjøretøy du kjenner fra før, så derfor vil du under oppkjøring bruke det kjøretøyet du benytter i kjøretimene ved trafikkskolen.

 

 

 

Trafikkopplæring

Hamang trafikkskole tilbyr trafikale grunnkurs, samt opplæring i følgende klasser: bil (b), bil med automatgir (b), lett motorsykkel (a1), mellomtung motorsykkel (a2), tung motorsykkel (a) og moped/scooter (am146).

 

Vi tilbyr også opplæring på a1 automat/125 ccm scooter.