Hjelp til teoriprøven

Gi deg selv en optimal forberedelse. Øv med Norges største oppgavesamling i alle førerkortklasser. Vi tilbyr også komplette teorikurs for personbil, MC og moped.

 

Teoritentamen

søk om førerkort

Fyll ut søknadsskjema om førerkort. Krysser du "ja" på noen punkter om syn/ helse må du levere legeattest/ optikerattest i tillegg.

 

Statens Vegvesen

atl 

Vår trafikkskole er medlem av ATL, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Vi har eleven i fokus, har gode rutiner og er godkjent av Statens vegvesen.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund