Trafikalt Grunnkurs


Før eleven kan begynne å øvelseskjøre, kreves det at eleven har en grunnleggende forståelse for trafikken og om kjøretøyet.

Derfor kreves det at eleven deltar på trafikalt grunnkurs, såfremt eleven ikke har førerkort for andre førerkortklasser, eller er

over 25 år. dersom du er over 25 år, vil du bare måtte gjennomføre del 5, 6 og 7 før en praktisk førerprøve i den klassen du skal ha førerrett i.

 

Trafikalt grunnkurs gjennomføres normalt som gruppeundervisning på en trafikkskole. Kurset er felles for alle førerkortklasser, og på alt 17 undervisningstimer, fordelt over minst 5 samlinger. I hovedsak er kurset teoretisk, men det inkluderer også en demonstrasjon av å være trafikant i mørket (1. nov - 15. mars). Det avholdes ingen eksamen i trafikalt grunnkurs, men kurset må registreres som fullført av trafikkskolen for at eleven skal få rett til å øvelseskjøre. Når trafikalt grunnkurs er bestått, mottar eleven et kursbevis som beviser at eleven har rett til å øvelseskjøre. Dette grunnkursbeviset skal eleven alltid ha med under øvelseskjøring - også med trafikklærer. Du har alltid tilgang til grunnkursbeviset ditt så lenge du har med deg en smart-telefon.

Beviset er tilgjengelig på din side hos statens vegvesen.

 

Kurset har følgende deler:


Del 1 trafikkopplæringen

Del 2 trafikk og førerrollen

Del 3 mennesket i trafikken og samhandling

Del 4 trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

Del 5 plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

Del 6 tiltak ved trafikkulykke

Del 7 trafikant i mørket