Opplæringsforløp Bil


Klikk på linkene til høyre for å lese om hvert trinn!

Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs, før du starter med opplæring ved trafikkskolen og privat øvelseskjøring. Du må også ha nådd riktig alder for den førerkortklassen du skal ta førerkort i. Er du over 25 år og ikke har førerkort fra før, trenger du bare å fullføre førstehjelp og mørkedemonstrasjon, før du starter på den videre opplæringen ved en autorisert trafikkskole. Alle førerkortklassene har krav om en del obligatorisk opplæring som du må fullføre før du kan gå opp til den teoretiske og den praktiske førerprøven. Det finnes ingen standard for hvor mange undervisningstimer en elev trenger, dette er individuelt og avhenger av hvordan du lærer, hvor tidlig du starter og hvor mye du øvelseskjører hjemme.

 

 

Trafikkopplæring

hamang trafikkskole tilbyr trafikale grunnkurs, samt opplæring i følgende klasser: bil (b), bil med automatgir (b), lett motorsykkel (a1), mellomtung motorsykkel (a2), tung motorsykkel (a) og moped/scooter (am146). vi tilbyr også opplæring på a1 automat/125 ccm scooter.